ختم خواجگان ماہ رمضان الکریم، دربار قبلہ میاں محمد عالم رح، 05 جولائ 2015

درود و سلام قبل از افطار

اختمامی دعا: صاحبزادہ قبلہ میاں محمد اعجاز عالم نقشبندی صاحب

تلاوت قرآن کریم: قاری رفیق نقشبندی

نعت خوان: قاری رفیق نقشبندی

ذکر الٰہی

نعت خوان: محمد فیاض نقشبندی

نعت خوان: طہماس